Přehled aktuálních klinických registrů

Porodnictví a gynekologie

 Adresář registrů

OBAAMA-INT

Prospektivní observační mezinárodní multicentrická studie, která má za cíl postihnout všechna pracoviště poskytující anesteziologické služby v peripartálním období v ČR a SR a dosáhnout tak co nejrealističtějšího obrazu o tomto segmentu anesteziologické péče.

OVARIA

Klinický registr pacientek s karcinomem ovarií, které jsou léčeny bevacizumabem (Avastin®) a/nebo olaparibem (Lynparza®).