Co nabízíme

Institut biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity (IBA MU) poskytuje v souladu se svou zřizovací listinou a organizačním řádem služby ve všech prioritních oblastech své činnosti (analýza dat, informační technologie, klinické studie). Nabídka služeb externím subjektům se řídí nabídkou IBA MU zveřejněnou na vlastních webových stránkách, organizačním řádem IBA MU a nadřízenými směrnicemi Masarykovy univerzity. Cena těchto služeb je stanovena na základě dohody zapojených stran a je zakotvena v uzavírané smlouvě. Služby poskytované studentům Masarykovy univerzity v rámci výuky (konzultace, kurzy, cvičení, pracovní výukové materiály apod.) nejsou žádným způsobem zpoplatňovány.