O nás

Institut biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity (IBA MU) je pracovištěm pro vědeckovýzkumnou činnost, řešení vědeckých projektů a poskytování souvisejících služeb, zejména v oblasti analýzy biologických a klinických dat, organizace a managementu klinických studií, vývoje softwaru a aplikace ICT. Činnost IBA MU je primárně zaměřena na organizační a odborné zajištění rozsáhlých vědeckých projektů a projektů klinického výzkumu. 

Odborníci IBA MU mají dlouholeté zkušenosti se zakládáním a správou českých a středoevropských klinických registrů, neboť dokáží poskytnout komplexní zázemí pro tento typ projektů. IBA MU:

IBA MU v současné době řeší několik desítek klinických registrů, jejichž přehled a podrobnější anotace najdete v samostatné sekci. Námi provozované klinické registry daly mj. vznik řadě odborných publikací.