Přehled aktuálních klinických registrů

Oftalmologie

 Adresář registrů

Amadeus

Klinický registr pacientů s věkem podmíněnou makulární degenerací (VPMD) nebo diabetickým makulárním edémem (DME), kteří jsou léčeni nákladnou anti-VEGF léčbou.