Přehled aktuálních klinických registrů

Imunologie, alergologie

 Adresář registrů

CAR

Registr pacientů s těžkým perzistujícím alergickým astmatem, kteří jsou léčeni omalizumabem (Xolair®).

PID – databáze primárních imunodeficiencí

Neintervenční, multicentrická, prospektivní studie sledující vývoj a léčbu vrozených dysfunkcí imunitního systému.