Přehled aktuálních klinických registrů

Hematologie, hematoonkologie

 Adresář registrů

ALN AFME

Databáze pacientů s chronickou myeloidní leukémií (CML) pro Arab Leukaemia Network.

CAMELIA – Chronic MyEloid LeukaemIA

Mezinárodní klinický registr pacientů s chronickou myeloidní leukémií.

CLLEAR

Klinický registr pacientů s chronickou lymfocytární leukémií (CLL).

Český národní hemofilický program (ČNHP)

Český národní hemofilický program (ČNHP) je neintervenční, multicentrická, prospektivní studie sledující vrozené krvácivé stavy: hemofilii, von Willebrandovu chorobu a ostatní krvácivé stavy.

DATOOL AML

Klinický registr pacientů s akutní myeloidní leukemií (AML).

FIND

Klinický registr pacientů s hematoonkologickými diagnózami, u nichž byla podána antimykotická léčba.

Infinity

Klinický registr pacientů s chronickou myeloidní leukemií (CML).

MIND

Klinický registr pacientů s myeloproliferativním onemocněním.

RMG – Registr monoklonálních gamapatií

Mezinárodní klinický registr pacientů s monoklonální gamapatií.

Simplify

Klinický registr pacientů, kteří podstoupili autologní transplantaci kmenových buněk a užívají plerixafor.