PROPEL – Prospective Registry Of ParEnteraL prostanoids

 Adresář registrů
PROPEL – Prospective Registry Of ParEnteraL prostanoids

Registr pacientů s plicní arteriální hypertenzí (PAH), kteří jsou léčeni parenterálními prostanoidy.

start projektu: leden 2010

ukončení projektu: červenec 2018

Parenterální prostanoidy jsou předepisovány pacientům s plicní arteriální hypertenzí (PAH) za účelem zlepšení tolerance zátěže a minimalizace příznaků onemocnění. PAH je velmi vzácné onemocnění s prevalencí 1,5-2,6 pacientů na 100 000 obyvatel. Z tohoto důvodu je žádoucí na centrální úrovni monitorovat a pravidelně vyhodnocovat bezpečnost léčby pacientů, kterým je podáván specifický lék.

PAH je potenciálně fatální onemocnění plicních arteriol, které je charakterizováno zvýšením středního arteriálního tlaku (SAP) v plicní tepně nad 25mm Hg v klidu a nad 30mm Hg při zátěži. PAH se dále vyznačuje zvýšením plicní cévní rezistence nad 3 WU (Woodovy jednotky).

Neléčená PAH se obvykle postupně zhoršuje a vede k selhání srdce a smrti. Medián přežití ve skupině neléčených pacientů se pohybuje okolo 2,8 roku. Příznaky jsou nespecifické, zvláště pak v časných stadiích onemocnění. Závažnost příznaků do značné míry koreluje s prognózou pacienta. Mezi nejčastější příznaky onemocnění se řadí námahová dušnost, únava, bolest na hrudi a synkopa.

PROPEL (Prospective Registry Of ParEnteraL prostanoids) je zaměřen na sběr klinických dat o pacientech s PAH a také dat popisujících účinnost a bezpečnost léčby pomocí parenterálních prostanoidů.

Primární cíl projektu:

  • Sběr klinických dat o pacientech s PAH.

Sekundární cíle projektu:

  • Vyhodnocení účinnosti zvolené léčby.
  • Vyhodnocení bezpečnosti zvolené léčby.
  • Analýza přežití ve vztahu ke sledovaným klinickým faktorům.
  • Vyhodnocení kvality života pacientů s PAH, kteří jsou léčeni parenterálními prostanoidy.

Další důležité informace:

  • Odborná garance: MUDr. Pavel Jansa (VFN Praha), Prof. Dr. Irene Lang (Medical University of Vienna, Rakousko), Prof. Jean-Luc Vachiery, MD (Erasme Hospital, Brusel, Belgie)
  • Podpora: United Therapeutics Europe, Ltd.
  • Partneři: specializovaná centra v šesti evropských zemích (podrobnější informace najdete na www stránkách projektu PROPEL)
  • Stručný přehled výsledků: podrobnější informace najdete na www stránkách projektu PROPEL
PROPEL: registr pacientů s plicní arteriální hypertenzí (PAH), kteří jsou léčeni parenterálními prostanoidy