Prague 18

 Adresář registrů
Prague 18

Randomizovaná studie srovnávající účinnost ticagreloru a prasugrelu u pacientů s infarktem myokardu s elevacemi ST, kteří jsou léčeni primární PCI.

start projektu: říjen 2013

Do randomizované multicentrické studie Prague 18 jsou zařazováni pacienti s akutním IM indikovaní k primární perkutánní koronární intervenci (PCI). Pacienti jsou následně randomizováni k léčbě prasugrelem v úvodní dávce 60 mg a udržovací dávce 10(5) mg/den nebo ticagrelorem v úvodní dávce 180 mg a udržovací dávce dvakrát 90 mg/den.