OVARIA

 Adresář registrů
OVARIA

Již ukončený klinický registr pacientek s karcinomem ovarií, které byly léčeny bevacizumabem (Avastin®) a/nebo olaparibem (Lynparza®).

start projektu: září 2012

ukončení projektu: červenec 2018

Registr OVARIA byl neintervenční poregistrační databází, která byla zaměřena na sběr epidemiologických a klinických dat pacientek s karcinomem ovarií léčených bevacizumabem (Avastin®) a/nebo olaparibem (Lynparza®). Registr vznikl v září 2012 a umožnil odborné veřejnosti získat komplexní přehled o léčbě pacientek s diagnózou karcinomu ovarií v jednotlivých fázích onemocnění a o jejích výsledcích.

Hlavním cílem registru bylo sledování pacientek s diagnózou karcinomu ovarií léčených bevacizumabem a/nebo olaparibem. V rámci projektu OVARIA byly získány ucelené a přehledné informace o celkové léčbě dané pacientky a odpovědi pacientky na podanou léčbu.

Kromě získání epidemiologických charakteristik pacientek registr umožnil také modelování rizikových faktorů na přežívání pacientek a rozbor nežádoucích účinků. Sloužil také pro odhady ekonomického charakteru, například pro plánování nákladů na protinádorovou terapii.

Projekt byl iniciován na Institutu biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity (IBA MU), později pokračoval na univerzitní společnosti Institut biostatistiky a analýz, s.r.o. (IBA s.r.o.).

Primární cíle projektu:

  • sledování celkového počtu pacientek léčených bevacizumabem a/nebo olaparibem v České republice,
  • hodnocení bezpečnosti cílené léčby,
  • Hodnocení efektivity cílené léčby a použitých léčebných režimů.

Sekundární cíle projektu:

  • analýza přežití pacientek ve vztahu k sledovaným klinickým faktorům,
  • analýza souboru pacientek léčených cílenou léčbou ve vztahu k referenčním populačním datům ČR.

Další důležité informace:

  • Odborný garant: prim. MUDr. Katarína Petráková, Ph.D. (Česká onkologická společnost ČLS JEP)
  • Partneři: 16 onkologických pracovišť v České republice (podrobnější informace najdete na www stránkách projektu OVARIA)
  • Stručný přehled výsledků: podrobnější informace najdete na www stránkách projektu OVARIA
OVARIA: klinický registr pacientek s karcinomem ovarií, které jsou léčeny bevacizumabem a/nebo olaparibem