Demoverze registrů

Pro vážnější zájemce jsme připravili ukázkovou demoverzi dvou registrů, které provozujeme. Můžete tak získat konkrétní představu, jak klinická databáze vypadá, jakým způsobem se zadávají noví pacienti, formuláře ze vstupních a dalších vyšetření, jak vypadá elektronická verze formuláře pro sběr klinických dat apod.

Prezentované demoverze jsou převzaty ze dvou mezinárodních projektů:

Název projektu Stručný popis projektu Webová stránka projektu Manuál k registru
IntERB registr pacientek s karcinomem prsu
léčených terapií cílenou na receptor ErbB2
http://interb.registry.cz PDF soubor, 1 MB
PROPEL registr pacientů s plicní hypertenzí
léčených parenterálními prostanoidy
http://propel.healthregistry.org PDF soubor, 1 MB

Struktura demoverze kopíruje skutečnou databázi projektu, neobsahuje však žádná reálná klinická či osobní data. Každý uživatel si může vytvořit svého „pacienta“ a vyplňovat k němu příslušné formuláře.

 

>>>Vstup do demoverze<<<

K přihlášení použijte následující údaje:
Login: demo
Heslo: demo